روغن موتور توربین هوایی
می 27, 2018
روغن هیدرولیک هوایی
می 27, 2018

روغن موتور پیستونی هوایی

روغن موتور پیستونی هواپیما

موتور های پیستونی بیش تر در هواپیماهای سبک با سرعت و سقف پرواز کم کاربرد دارد. در این موتورها پیستون ها به طور دوار در اطراف محور مرکزی قرار داشتندموتورهای پیستونی را می توان از نظر چگونگی قرار گرفتن به سه دسته تقسیم کرد :
۱٫موتورهای خطی
۲٫موتورهای متقابل
۳٫موتورهای شعاعی

دیدگاه ها بسته شده است