می 27, 2018

روغن سیستم کراس هد

روغن سیستم کراس هد این روغن های صنعتی به منظور استفاده در سیلندر های موتور های کراس هد سرعت پایین طراحی شده اند. اینگونه موتور ها […]
می 27, 2018

روغن سیلندر کراس هد

روغن سیلندر کراس هد این روغن های صنعتی به منظور استفاده در سیلندر های موتور های کراس هد سرعت پایین طراحی شده اند. اینگونه موتور ها […]
می 27, 2018

روغن موتور ترانک پیستون

روغن موتور ترانک پیستون موتور های ترانک پیستون فقط به یک نوع روغن احتیاج دارند زیرا دارای مخزنی مشترک (کارتر) برای محفظه لنگ و سیلندر هستند. […]
می 27, 2018

روغن موتور دریایی سرعت بالا

روغن موتور دریایی سرعت بالا این نوع روغن موتور جهت استفاده در موتور های سرعت بالا دریایی طراحی شده است. با توجه به شرایط سخت عملیات […]