می 27, 2018

روغن موتور توربین هوایی

در موتورهای جت هوا از طریق یک مجرای ورودی به بخش کمپرسور وارد شده و متراکم می‌شود، سپس هوای متراکم وارد محفظهٔ احتراق شده و با […]
می 27, 2018

روغن موتور پیستونی هوایی

روغن موتور پیستونی هواپیما موتور های پیستونی بیش تر در هواپیماهای سبک با سرعت و سقف پرواز کم کاربرد دارد. در این موتورها پیستون ها به […]
می 27, 2018

روغن هیدرولیک هوایی

روغن هیدرولیک هواپیما در سیستم هیدرولیک هواپیما از یک مایع تحت فشار برای انجام کارهای مکانیکی همچون حرکت فرامین و باز و بسته نمودن چرخ ها […]
می 27, 2018

گریس هوایی

5 / 5 ( 1 امتیاز ) ویژگی های گریس هوایی هواپیما یک روانکار ممتاز تهیه شده از مرغوب ترین ادیتیو ها و روغن معدنی می […]