می 6, 2018

انتخاب روغن‌موتور مناسب

انتخاب روغن موتور مناسب در مقالات قبلی با مفهوم API و SAE آشنا شدیم، که دو نشانه معروف بر روی بسته بندی تمام روغنهای موتوری بنزینی […]
می 13, 2018

روغن های ضد آتش (نسوز)

5 / 5 ( 1 امتیاز ) روغن های ضد آتش (نسوز)، انواع روغن های مقاوم در برابر آتش هستند که با فرمولاسیون ویژه ای طراحی […]
می 13, 2018

روغن کوئینچ

5 / 5 ( 1 امتیاز ) روغن کوئینچ یک سیال (روغن صنعتی) خنک کننده قطعات در حین انجام عملیات حرارتی در صنایع مختلف از قبیل: […]
می 13, 2018

روغن فلزکاری

روغن فلزکاری، روغن تراش، روغن برش، آب صابون روغن آب صابون به روغن های صنعتی یا مایعاتی گفته می شود که برای خنک کاری و یا […]