نمایندگی ها

واردکننده برندهای

مقاله

مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

خواص روان کننده برای گیربکس

0.0 00 این مقاله رویکرد خصوصیات روان کننده ی مورد نیاز برای عملکرد رضایت بخش یک گیربکس gearbox رادنبال می کند. ویژگی ھای مختلف روان کننده […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

روغن موتور مناسب برای مناطق سرد سیر و گرم سیر

5.0 01 ?روغن موتور مناسب برای مناطق سرد سیر: برای مناطق سرد سیر بهتر است از روغن موتور هایی استفاده شود که در دماهای پایین، رقیق […]
بهمن ۴, ۱۳۹۷

‍ یک روش آسان جهت بررسی کیفیت روغن موتور

5.0 02 اگر لبه های لکه صاف بود نشان دهنده این است که در روغن آب یا مایع دیگری وجود ندارد و روغن خوب است. ▪️ […]