روغن موتور توربین هوایی
خرداد ۶, ۱۳۹۷
روغن هیدرولیک هوایی
خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن موتور پیستونی هوایی

روغن موتور پیستونی هواپیما

موتور های پیستونی بیش تر در هواپیماهای سبک با سرعت و سقف پرواز کم کاربرد دارد. در این موتورها پیستون ها به طور دوار در اطراف محور مرکزی قرار داشتندموتورهای پیستونی را می توان از نظر چگونگی قرار گرفتن به سه دسته تقسیم کرد :
۱٫موتورهای خطی
۲٫موتورهای متقابل
۳٫موتورهای شعاعی

دیدگاه ها بسته شده است