خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن سیستم کراس هد

0.0 00 روغن سیستم کراس هد این روغن های صنعتی به منظور استفاده در سیلندر های موتور های کراس هد سرعت پایین طراحی شده اند. اینگونه […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن سیلندر کراس هد

0.0 00 روغن سیلندر کراس هد این روغن های صنعتی به منظور استفاده در سیلندر های موتور های کراس هد سرعت پایین طراحی شده اند. اینگونه […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن موتور ترانک پیستون

0.0 00 روغن موتور ترانک پیستون موتور های ترانک پیستون فقط به یک نوع روغن احتیاج دارند زیرا دارای مخزنی مشترک (کارتر) برای محفظه لنگ و […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن موتور دریایی سرعت بالا

0.0 00 روغن موتور دریایی سرعت بالا این نوع روغن موتور جهت استفاده در موتور های سرعت بالا دریایی طراحی شده است. با توجه به شرایط […]