خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن موتور توربین هوایی

0.0 00 در موتورهای جت هوا از طریق یک مجرای ورودی به بخش کمپرسور وارد شده و متراکم می‌شود، سپس هوای متراکم وارد محفظهٔ احتراق شده […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن موتور پیستونی هوایی

0.0 00 روغن موتور پیستونی هواپیما موتور های پیستونی بیش تر در هواپیماهای سبک با سرعت و سقف پرواز کم کاربرد دارد. در این موتورها پیستون […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن هیدرولیک هوایی

0.0 00 روغن هیدرولیک هواپیما در سیستم هیدرولیک هواپیما از یک مایع تحت فشار برای انجام کارهای مکانیکی همچون حرکت فرامین و باز و بسته نمودن […]
خرداد ۶, ۱۳۹۷

گریس هوایی

5.0 01 ویژگی های گریس هوایی هواپیما یک روانکار ممتاز تهیه شده از مرغوب ترین ادیتیو ها و روغن معدنی می باشد. این محصول برای استفاده […]