اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷

روغن فلزکاری

0.0 00 روغن فلزکاری، روغن تراش، روغن برش، آب صابون روغن آب صابون به روغن های صنعتی یا مایعاتی گفته می شود که برای خنک کاری […]