خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن کمپرسور سرمایشی

5.0 01 روغن صنعتی کمپرسور برودتی برای روانکاری کمپرسور هایی است که با استفاده از گاز آمونیاک یا فریون، عملیات سرمایش را انجام می دهند. در […]