اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۷

روغن کوئینچ

5.0 01 روغن کوئینچ یک سیال (روغن صنعتی) خنک کننده قطعات در حین انجام عملیات حرارتی در صنایع مختلف از قبیل: خودروسازی، نظامی و فولاد کاربرد […]