خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن گردشی

0.0 00 روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در یک سیستم روانکاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طریق پمپ‌های روغن، به‌صورت جریان پیوسته […]