خرداد ۶, ۱۳۹۷

ضد یخ

0.0 00 ضد یخ مایعی با پایه آب است که در سیستم خنک کننده موتور ها جریان دارد. در زمان های گذشته بیشتر از آب خالص به […]