می 27, 2018

روغن سیستم کراس هد

روغن سیستم کراس هد این روغن های صنعتی به منظور استفاده در سیلندر های موتور های کراس هد سرعت پایین طراحی شده اند. اینگونه موتور ها […]