شهریور ۴, ۱۳۹۸

نشانه های از الوده بودن یا عدم کیفیت روغن موتور

5.0 01 موتور در هنگام استارت صدای تیک می‌دهد هنگامی که موتور کار می‌کند، روغن به طور مستمر به سمت سیلندرها پمپ می‌شود و پس از […]