اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۷

اصول اولیه روغن کاری

0.0 00 روانکاری و سایر وظایف روغن موتور موتور مهمترین جزء یک ماشین است که به روغنکاری نیاز دارد. شکل ۱ قسمت‌هایی از موتور را که […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷

روغن موتور گازسوز

0.0 00 این نوع روغن موتور به طور خاص جهت روانکاری موتور های گاز سوز که با سوخت های گاز ترش و گاز شیرین که دارای […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷

روغن نساجی

0.0 00 روغن نساجی، روغن دوخت، روغن بافندگی روغن نساجی نوعی روانکار کاملا بهداشته و تصفیه شده است که در صنایع نساجی برای الیاف پروپیلن مورد […]
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷

روغن هیدرولیک

0.0 00 روغن هیدرولیک سیالی است که عموما در سیستم های هیدرولیک و گردشی موتور ها و سایر ماشین آلات صنعتی مانند: انواع کمپرسور، جعبه دنده […]