خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن موتور توربین هوایی

0.0 00 در موتورهای جت هوا از طریق یک مجرای ورودی به بخش کمپرسور وارد شده و متراکم می‌شود، سپس هوای متراکم وارد محفظهٔ احتراق شده […]