خرداد ۶, ۱۳۹۷

روغن سیستم کراس هد

0.0 00 روغن سیستم کراس هد این روغن های صنعتی به منظور استفاده در سیلندر های موتور های کراس هد سرعت پایین طراحی شده اند. اینگونه […]