مهر ۱۶, ۱۳۹۷

نحوه گردش روغن در موتورهای چهار زمانه

0.0 00 موتور چهارهنگامه یکی از انواع موتورهای درون‌سوز است.موتورهای چهارزمانه متداول‌ترین موتورها در وسایل نقلیه امروزی هستند و اغلب با سوخت بنزین و گازوئیل کار می‌کنند در این ویدئو به چگونگی روانکاری […]