نوامبر 5, 2018

شکل ساختاری موتور

سیکل بسته ای که روغن از کارتل (پایین تر قسمت موتور) تا میل سوپاپ (بالاترین قسمت آن) طی می کند تا عمل روانکاری به درستی انجام […]